Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Se on yleishyödyllinen säätiö, joka tutkimuksen lisäksi tukee avustuksin syövän ehkäisyä ja työtä syöpäpotilaiden hyväksi

Syöpäsäätiö tukee syöpätutkimusta myöntämällä apurahoja syöpätutkijoille ja tukemalla Suomen Syöpärekisterin ja sen yhteydessä toimivan Joukkotarkastusrekisterin toimintaa. Lisäksi Syöpäsäätiö tukee syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä ja syövän ehkäisyä. Säätiön tuella ylläpidetään Syöpäjärjestöjen valtakunnallista neuvontapalvelua.